Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последна ревизирано на 4 Август, 2015.

Добре дошли в Doglar, управлявана от Доглар ООД (“Дружеството” или “Doglar”).

С достъпа си до приложението Doglar или неговия уебсайт – www.doglar.me, независимо дали чрез мобилно устройство, мобилно приложение или компютър (колективно, “Услугата”), Вие се съгласявате да се обвържете с тези Условия за ползване (това “споразумение”), независимо дали сте или не сте създали акаунт в Doglar. Ако желаете да си създадете Doglar акаунт и да използвате Услугата, моля, прочетете Условията за ползване.

Може да прочетете Doglar – Декларацията за поверителност, която е включена чрез препратка в настоящото споразумение и на разположение в Услугата. Ако не приемате и сте съгласни да се обвържете с всички от условията на настоящото споразумение, включително и декларацията за поверителност на Doglar, не използвайте Услугата. Моля, свържете се с нас с всякакви въпроси по отношение на настоящото споразумение.

 
1. Приемане на споразумението “Условията за ползване”:

  1.1. Настоящото споразумение е електронен договор, който установява правно обвързващи условията, които трябва да приемете, за да използвате Услугата. Настоящото споразумение включва Декларацията за поверителност на Дружеството, нашите Съвети за безопасност, описани и приети от вас, ако закупите или приемете допълнителни функции, продукти или услуги, които предлагаме в Услугата, като регулиращи функции, фактуриране, безплатни проучвания, отстъпки и промоции.

  1.2. Чрез достъпа до или използването на Услугата, Вие приемате този договор и сте съгласни с условията, реда и забележките, съдържащи или споменати тук и съгласие да има настоящото споразумение всички уведомления, предвидени за вас в електронна форма. За да оттегли това съгласие, трябва да се въздържа от използване на Услугата да закриете профила си, като ни пишете на close@doglar.me. Моля, отпечатайте копие на настоящото споразумение за архива си. За получаване на не-електронно копие на настоящото споразумение, моля свържете се с нас на help@doglar.me. Настоящото споразумение може да бъде изменено от Дружеството от време на време.

 
2. Допустимост:

Каквато и да било част от Доглар не е насочена към лица под 13-годишна възраст. Вие трябва да сте най-малко на 13-годишна възраст за достъп и използване на Услугата. Всяко използване на Услугата е невалидно, където е забранено. Чрез достъпа и ползването на Услугата, Вие декларирате и гарантирате, че имате право, правомощията и капацитета да покриете настоящото споразумение и да се придържате към всички срокове и условия на настоящото споразумение. Ако създадете профил, вие декларирате и гарантирате, че никога не сте били осъждани за престъпление, че не сте били длъжни да се регистрирате като сексуален насилник от някоя правителствена организация. Използването на Услугата може да бъде забранено или ограничено в някои държави. Ако използвате Услугата извън България, вие сте отговорен за спазването на законите и подзаконовите актове на територията, от която имате достъп или използване на Услугата.

 
3. Създаване на акаунт:

За да използвате Доглар, трябва да се регистрирате от приложението или да влезте с вашия Facebook профил. Ако се регистрирате с Facebook, ни разрешавате достъп и използване на определена информация от вашия Facebook акаунт, включително, но не ограничени до вашия публичен Facebook профил, информация за Facebook приятели, които можете да споделяте с други потребители в Doglar. Ако се регистрирате, трябва да предоставите цялата информация, която ние изискваме като задължителна, за да ползвате Услугата. За повече информация по отношение на информацията, която събираме от вас и как я използваме, моля, вижте нашата “Политика за поверителност”.

 
4. Срок и прекратяване:

Настоящото споразумение ще остане в пълна сила, докато използвате Услугата и / или имат Doglar акаунт. Можете да изтриете профила си по всяко време, по някаква причина, чрез изпращане на имейл до нас на close@doglar.me. Дружеството може да прекрати или спре профила ви по всяко време и без предупреждение, ако Дружеството счита, че сте нарушили това споразумение, или по някаква друга причина, със или без причина, по свое усмотрение. При такова прекратяване или изтриване, няма да имате право на възстановяване на неизползваните такси за покупки в приложението. Дружеството не е длъжно да оповести, и може да бъде възприяно със закон от разкриване, причината за временно спиране или изтриване на акаунта ви. След като Вашия акаунт е прекратен/изтрит по някаква причина, всички условия на настоящия Договор оцеляват такова прекратяване, и продължават с пълна сила и ефект, с изключение на всякакви условия, които по своя характер, или са изтекли, или са напълно удовлетворени.

 
5. Non-commercial Use by Users:

Услугата е само за лична употреба. Потребителите нямат право да използват Услугата или всеки файл, съдържащ се в Услугата (включително, но не само, съдържание на други потребители, дизайн, текст, графики, изображения, видео, информация, лога, софтуер, аудио файлове и компютърен код) във връзка с каквито и да било търговски начинания, като рекламни или склоняване на потребители за покупка или продажба на продукти или услуги, които не се предлагат от Дружеството и да искат другите да участват в партии или други социални функции или мрежи, за търговски цели. Потребители на Услугата не може да използват и информацията, получена от Службата за контакт, за да се рекламират, склоняване или продажба на друг потребител без неговото предварително изрично съгласие. Организации, фирми и / или предприятия не могат да използват Услугата за всякакви цели. Дружеството може да разследва и да предприема всички налични правни действия в отговор на незаконни и / или неразрешени употреби на Услугата, включително събиране на потребителски имена и / или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин за целите на изпращане на нежелана електронна поща и неразрешено обвързване на Услугата с тези действия.

 
6. Сигурност на акаунта ви:

Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на вашата информация като потребителско име и парола, които определяте по време на процеса на регистрация, и вие носите цялата отговорност за всички дейности, които се извършват с вашето потребителско име и парола. Вие се съгласявате незабавно да уведомите Дружеството за всяко разкриване или неразрешена употреба на вашето потребителско име или парола или всяко друго нарушаване на сигурността като ни пишете на help@doglar.me и се уверете, че излезате от профила си в края на всяка сесия.

 
7. Вашите взаимодействия с други потребители:

  7.1. Единствено вие сте отговорни за всички вашите взаимодействия с други потребители. Вие разбирате, че Doglar в момента не извършва проверки за съдимост на своите потребители. Дружеството също така не разследва миналото на всички свои потребители нито се опитва да провери твърденията на своите потребители. Дружеството не поема ангажименти или гаранции по отношение на поведението на потребителите или тяхното съответствие с всички настоящи или бъдещи потребители. Дружеството си запазва правото да извършва каквато и да е наказателна проверка или други вид проверка (като търсения в регистрите на сексуални насилници), по всяко време, използвайки наличните публични регистри.

  7.2.Дружеството не носи отговорност за поведението на всеки потребител. Както е отбелязано в и без ограничаване в раздели 15 и 17 по-долу, в никакъв случай Дружеството, неговите филиали или неговите партньори са отговорни (пряко или косвено) за всякакви загуби или щети от всякакъв вид, независимо дали са преки, непреки, генерални, специфични, компенсаторни, закономерни , и / или случайни, произтичащи от или във връзка с вашето поведение или на някой друг във връзка с ползването на Услугата, включително, без ограничение, смърт, телесна повреда, емоционален стрес, и / или всякакви други щети, причинени от съобщения или срещи с други потребители, кучета или лица, с които се срещате чрез Услугата. Вие се съгласявате да се вземете всички необходими предпазни мерки във всички взаимодействия с други потребители и техните кучета, особено ако сте решили да общувате извън Услугата или се срещнете лично, или ако решите да изпратите пари на друг потребител. В допълнение, Вие се съгласявате да прочетете и следвате “Съветите за безопасност” на Дружеството, локализирани в Услугата, преди да използвате Услугата. Вие разбирате, че Дружеството не дава никакви гаранции, директни или косвени, по отношение на цялостната съответствие с частни лица и кучета, които срещате чрез Услугата. Вие не трябва да предоставяте вашата финансова информация (например, вашата кредитна карта или информация за банковата сметка) или да правите каквото и да било изпращане на пари, на другите потребители.

 
8. Авторско право:

Дружеството притежава и запазва всички права на собственост в Услугата, включени във всяко едно съдържание, търговски марки, търговски наименования, марки за услуги и други права на интелектуална собственост, свързани с тях. Услугата съдържа материали с авторски права, търговски марки, както и друга фирмена информация на Дружеството и неговите лицензодатели. Вие се съгласявате да не копирате, променяте, предавате, създавате производни произведения, да използват или възпроизвежда по никакъв начин материали с авторски права, търговски марки, търговски наименования, марки за услуги, или друга интелектуална собственост или лична информация, достъпна чрез Услугата, без първо да получите предварителното писмено съгласие от Дружеството, а ако такива притежания не са собственост на дружеството, да получите писмето съгласие от собственика на тази интелектуална собственост или права на собственост. Вие се съгласявате да не премахвате, прикривате или променяте по друг начин всички бележки за собственост, които се появяват в който и да било файл на Услугата, включително авторско право, търговска марка и други обявления на интелектуална собственост.

 
9. Съдържание, публикувано от Вас в Услугата

  9.1. Вие носите отговорност за съдържанието и информацията, която публикувате, качвате, публикувате, изпращате линк към, предавате, записвате, дисплейвате или по друг начин предоставяте (наричани, “пост”) в Услугата или предавате на други потребители, включително текстови съобщения, чат, видеоклипове (включително стрийминг видеоклипове), фотографии, или профил текстови, независимо дали е публична или лично изпратена (колективно, “Съдържание”). Вие не можете да публикувате като част от Услугата, или предавате на Дружеството или друг потребител или техните кучета (без значение в Услугата или извън нея), оскърбителна, неточна, непълна, груба, неприлична, скверна, заплашителна, заплашваща информация, граничеща с тормоз, расистки обидни или незаконни материали или всякакви материали, които нарушават или оскверняват правата на друг човек (включително правата на интелектуална собственост, както и правата за поверителност и публичност). Вие декларирате и гарантирате, че цялата информация, която предоставяте при създаване на профила си, включително информация, предоставена от вашия Facebook акаунт, е точна и вярна и че незабавно ще се актуализира всяка информация, предоставена от вас, която в последствие се превръща в непълна, неточна, подвеждаща или невярна и Вие имате право да публикувате съдържание в служба и следвате правилата, изложени по-долу.
  Следното е примерен списък от вида на съдържанието, което е забранено в Услугата. Вие не можете да публикувате, качвате, дисплейвате или по друг начин да предоставяте съдържание, което:

   9.1.1. която насърчава расизъм, фанатизъм, омраза или физическо нараняване от всякакъв вид срещу каквато и да била група или индивид;

   9.1.2. съдържа видео, аудио фотографии, или снимки на друг човек или куче без неговото / нейното съгласие или разрешение от собственика на кучето (или в случая на непълнолетно лице – разрешение от законен настойник на непълнолетния);

   9.1.3. насърчава информация, която е невярна или подвеждаща или популяризира незаконна дейност или поведение, които е клеветническо, опозоряващо или по някакъв нарин е нежелателно, неприятно, противно или осъдително;

   9.1.4. пропагандира тормоз или сплашване на друго лице или куче;

   9.1.5. предоставя информация или данни, за които не разполагате с право да предоставяте по закон или по силата на договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, фирмената и поверителната информация);

   9.1.6. иска пари или по друг начин цели да измами друг потребител на Услугата

   9.1.7. включва изпращане или предаване на “нежелана поща”, “верижни писма”, или непоискани масовото изпращане или “спам” (или “spimming”, “фишинг”, “тролинг” или сходни дейности);

   9.1.8. предоставя материали, които експлоатират хората в сексуален, насилствен или по какъвто и да било друг неправомерен начин, или съдържа лична информация на лица под 18-годишна възраст;

   9.1.9. насърчава незаконно или неразрешено копиране на произведения с авторски права на друго лице, като например предоставяне на пиратски компютърни програми или линкове към тях, като предоставят информация за заобикаляне на производствено инсталирани копирни устройства за защита, или предоставяне на пиратски изображения, аудио или видео, или линкове към пиратски изображения, аудио или видео файлове;

   9.1.10. съдържа ограничени или защитени с парола страници за достъп, или скрити страници или снимки (тези, които не са свързани към или от друга достъпна страница);

   9.1.11. нарушава нормалното протичане на диалога, кара екрана да се скролва (прехвърля и слиза надолу и се изкачва нагоре) по-бързо, отколкото е нужно на други потребители са в състояние да пишат спокойно, или по друг начин се отразява отрицателно на способността на други потребители да се включат в обмен и комуникация в реално време;

   9.1.12. осигурява информация за незаконни дейности като производство или закупуване на незаконно оръжие или наркотици, нарушаване на неприкосновеността на личния живот на някого, или предоставяне, разпространяване или създаване на компютърни вируси;

   9.1.13. съдържа вируси, бомби, троянски коне, червеи, закъснители или други вредни или разрушителни кодове, компоненти или устройства;

   9.1.14. олицетворява, или по друг начин преиначава контакт, връзка или асоциация с всяко лице, куче или юридическо лице;

   9.1.15. търси пароли или лична идентифицираща информация за търговски или незаконни цели от други потребители или разпространява лична информация и информация за домашни любимци на друг човек без неговото разрешение;

   9.1.16. популяризира или насърчава търговските дейности и / или продажби без нашето предварително писмено съгласие, като например състезания, лотарии, бартерни сделки, реклама, и пирамидални схеми.

   Компанията си запазва правото, по свое усмотрение, да разследва и да предприеме правни действия срещу всеки, който нарушава тази разпоредба, включително премахване на съобщението нарушител от Услугата и за прекратяване или изтриване на акаунтите на такива нарушители.

  9.2.Вие разбирате и се съгласявате, че Дружеството може, но не е задължено да осъществява мониторинг или преглед на съдържанието, което публикувате и попълвате в профила си, като част от Услугата. Дружеството може да изтрие съдържанието, изцяло или частично, което по преценка на Дружеството нарушава настоящото споразумение, или може да навреди на репутацията на Услугата или на Дружеството.

  9.3. С публикуването на съдържание, като част от Услугата, Вие автоматично предоставяте на Дружеството, неговите филиали, лицензиантите и правоприемници, неотменимо, вечно, неизключително, прехвърляемо, под-разрешено, с изцяло внесен, в световен мащаб право и лиценз за използване, копиране, съхраняване, изпълняване, дисплейване, възпроизвеждане, записване, адаптиране, променяне и разпространяване на съдържанието, изготвяне на производни произведения на Съдържанието или включване на съдържанието в други дела, и предоставяте, разрешавате и преотстъпвате всичко от изложеното по-горе за употреба във всякакви медии, сега известни или оттук нататък създадени. Вие декларирате и гарантирате, че всяко публикуване и използване на Вашето съдържание от Дружеството, няма да наруши или нарушават правата на трети лица.

  9.4. Използването на услугата, включително цялото Съдържание, което публикувате чрез Услугата, трябва да се съобразява с всички приложими закони и разпоредби. Вие се съгласявате, че Дружеството може да има достъп, да запази и да оповести информация за Вашия акаунт и съдържание, ако това се изисква от закона или при основателни причини да смятаме, че такъв достъп, запазването или разкриването е разумно необходимо, като например в случаите, когато е: (и) в съответствие с правен процес; (II) с цел прилагане на настоящото споразумение; (III) с цел да отговори на твърденията, че някакво съдържание, нарушава правата на трети лица; (IV) с цел да отговори на Вашите изисквания за обслужване на клиенти или да ви позволи да използвате Услугата в бъдеще; или (о) с цел да защити правата, собствеността или личната безопасност на Дружеството или всяко друго лице.

  9.5. Вие се съгласявате, че всяко съдържание, което публикувате в Услугата, може да бъде видяна от други потребители и може да бъде разгледана от всяко лице, посещаващо или участващо в Услугата.

 
10. Забранени действия:

Компанията си запазва правото да разследва, да спре и / или да прекрати профила ви, ако сте злоупотребили с Услугата или сте се държал по начин, който Дружеството счита, че е неподходящ или незаконен, включително действия или комуникации възникнали извън Услугата, но включващи потребителите, които срещате през Услугата. Следното е частичен списък на видовете действия, в които е забранено да се ангажирате, за да уважите условията на Услугата. Вие няма да:

  o се представяте за друго физическо, юридическо лице или животно;

  o преследвате или по някакъв друг начин да тормозите друго лице или животно;

  o привличате парични средства от други потребители;

  o публикувате какъвото и да било съдържание, забранено от точка 9;

  o изразяте или внушавате, че изявленията, които правите, са били одобрени от Дружеството без нашето специфично предварително писмено съгласие;

  o използвате Услугата по незаконен начин, или за извършване на незаконен акт;

  o преиначавате заглавия и имена или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на всяка информация, предавана в или чрез Услугата (пряко или косвено чрез използване на софтуер на трети страни);

  o молите или използвайте потребители, за да скрият самоличността си, източника или местонахождението си с цел незаконно придобиване на пари или продукти;

  o използвате роботи, паяци, търсене или извличане на данни или по други начини, ръчно или чрез автоматични устройства, или чрез процес за извличане, индексиране, “data mining”, или по някакъв начин възпроизвеждане или заобикаляне на навигационната структура на Услугата или представяне на Услугата и нейното съдържание;

  o събиране на потребителски имена и / или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин за целите на изпращане на нежелана електронна поща или неразрешено свързване с Услугата по какъвто и да било начин;

  o пречене или прекъсване на Услугата или сървърите или мрежи, свързани към Услугата;

  o или изпращане на всякакъв материал, съдържащ софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на който и да било компютър, софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;

  o пост, използване, предаване или разпространение, пряко или косвено, по всякакъв начин или медийно съдържание или информация, получена от Услугата, различна от единствено информация във връзка с използването на Услугата в съответствие с настоящото споразумение;

  o инсцениране, копиране или наподобяване на каквато и да било част от Услугата без изричното съгласие на Дружеството;

  o използвате мета тагове или код или други устройства, съдържащи някое позоваване на Дружеството или на Услугата (или търговска марка, търговско име, марка за услуги, лого, слоган на Дружеството) да пренасочи което и да било лице на друга интернет страница за каквито и да било цели;

  o достъпвате услугата в юрисдикция, в която е незаконно или неразрешено;

  o модифицирате, адаптирате, преотстъпвате, превеждате, продавате, декомпилирате или по друг начин да разглобявате и каквато и да било част от Услугата, който и да било нейн софтуер, използван в или за Услугата, или да карате други да го направят.

 
11. Обслужване на клиенти:

При общуването с нашите представители за обслужване на клиенти, вие се съгласявате да не бъде обидни, нецензурни, оскверняващи, сексистки, заплашителни, тормозещи, използващи расистки обиди или да се държите по някакъв друг неподходящ начин. Ако чувстваме, че поведението Ви към някой от нашите представители за обслужване на клиенти или други служители е в какъвто и да било момент заплашително или обидно, ние си запазваме правото да изтрием незабавно акаунта Ви.

 
12. Модификации на Услугата:

Компанията си запазва правото по всяко време да променя или да прекрати временно или постоянно Услугите (или част от него) с или без предизвестие. Вие се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност пред Вас или която и да е трета страна за всяка промяна, спиране или прекратяване на Услугите. За да се защити цялостта на Услугата, Компанията си запазва правото по всяко време по свое усмотрение да блокира потребители от определени IP адреси, от достъп до Услугата.

 
13. Покупки в приложението (“In App Purchases”):

От време на време, Doglar може да предложи допълнителни продукти и услуги за покупка чрез App Store ℠, Google Play или други платформи за приложения (“In App Purchases”). Ако решите да направите покупка в приложението, ще бъдете подканени да въведете информация за Вашия акаунт с мобилната платформа, която използвате (например, Apple, Android, и т.н.) (“Вашата IAP Account”), и Вашият IAP акаунт ще бъде таксуван за покупката в приложението в съответствие с условията, описани за Вас в момента на покупката, както и общите условия за покупки в приложението, които се прилагат за Вашия IAP акаунт. В “ин ап покупките” (“In App Purchases”)/покупки в приложението могат да се включват безплатен пробен период. В края на безплатния пробен период, ще трябва да заплатите цената на абонамента и ще продължите да бъдете таксуван, докато не прекратите абонамента си. За да се избегнат всякакви такси, трябва да отмените покупката преди края на пробния период. Ако закупите автоматично повтарящи се периодични абонаменти чрез “ин ап покупките”, Вашият акаунт IAP ще бъде таксуван непрекъснато в продължение на подписката, докато не отмените това действие в съответствие с условията на платформата. Моля, обърнете към условията на вашата платформа за ин ап покупки.

 

14. Политика за авторско право; Известие и процедура за предявяване на претенции за нарушаване на авторските права:

Вие не можете да публикувате, разпространявате или възпроизвежда по никакъв начин материали с авторски права, търговски марки, или друга защитена информация, без да получи предварителното писмено съгласие на собственика на тези права на собственост. Без да ограничава гореизложеното, ако смятате, че вашата работа е копирана и публикувана в Услугата по начин, който представлява нарушение на авторските Ви права, моля, изпратете ни следната информация:

  14.1. електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права;

  14.2. описание на авторски права, за който твърдите че са били нарушени;

  14.3. описание на мястото, където материала, за който твърдите, че нарушава се намира на служба (и като описанието трябва да е достатъчно голям, за да се даде възможност на дружеството да се намери предполагаемото материала в нарушение, като например URL);

  14.4. Вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;

  14.5. декларация от Вас, направена за наказание за лъжесвидетелстване, че горепосочената информация във Вашето известие е точна и че вие сте собственикът на авторските права или упълномощен да действа от името на собственика на авторските права;

  14.6. писмена декларация от Вас, че имате достатъчно основания да смятаме, че спорното авторско право не е изрично разрешено за използване от неговия собственик, от негов представител или от закона.

Известия за искания за нарушаване на авторското право трябва да бъде предоставена на Компанията на имейл адрес copyright@doglar.me или на следния адрес:

Доглар ООД
ул. Адрей Ляпчев, блок 261А, бход 1, апартамент 9
Младост 2, пощенски код 1799, България
copyright@doglar.me

Дружеството ще истрие акаунтите на повторните нарушители.
 
15. Отказ от отговорност:

  15.1. Вие потвърждавате и се съгласявате, че нито Дружеството, нито нейните филиали и партньори от трети страни са отговорни за и не трябва да имат никаква отговорност, пряко или непряко, за всяка загуба или увреждане, включително телесна повреда или смърт, в резултат на или твърдящи че са резултат на неправилно или неточно съдържание, публикувано в Услугата, независимо дали са причинени от потребителите или каквото и да било оборудване или програмиране, свързани с или използвани в Услугата; навременността, изтриването или отстраняването, неправилната доставка или неуспеха да съхранявате съдържание, съобщения или настройки за персонализация; поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на всеки потребител; всяка грешка, пропуск или дефект в, прекъсване, изтриване, промяна, забавяне на експлоатацията или предаване, кражба или унищожаване, или неоторизиран достъп до всеки потребител или за потребител, комуникации; или каквито и да било проблеми, недостатъчност или техническа неизправност на телефонна мрежа или линии, компютърна онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърна техника, софтуер, недостатъчност на имейл или играчи за сметка на технически проблеми или задръстванията в интернет или на който и да било сайт или комбинация от такива, включително нараняване или увреждане на потребителите или на компютър или устройство на когото и да било човек, свързано с или произтичащи от участие или сваляне на материали във връзка с Интернет и / или във връзка с Услугата. До максималната степен, позволена от приложимото право, Дружеството предоставя услугата на “както е” и “както е налично” и не предоставя никакви гаранции от всякакъв вид, независимо дали изрични, подразбиращи се, по закон или по друг начин по отношение на Услугата (включително всяко съдържание на съдържащата се в нея), включително (без ограничение) подразбиращи се гаранции за задоволително качество, продаваемост, пригодност за определена цел, или липса на нарушение. Дружеството не репрезентира или гарантира, че услугата ще бъде непрекъсната или без грешки, защитена или че всички дефекти или грешки в услугата ще бъдат коригирани.

  15.2. Всеки материал, изтеглен или по друг начин получен чрез използване на Услугата е достъпен по Ваша преценка и риск, и Вие ще бъдете единствено отговорен за него и се отказвате от всякакви искове и причини за действие по отношение на каквато и да е повреда на вашето устройство, компютърна система , достъп до интернет, изтеглящо или дисплей устройство, или загуба или повреда на данни, което води или може да произтече от изтеглянето на такъв материал. Ако не сте съгласни с това ограничаване на отговорността, Вие не сте упълномощен да изтеглите или да получите какъвто и да било материал чрез услугата.

  15.3. В допълнение към предходната алинея и другите разпоредби на настоящото споразумение, всички съвети, които могат да бъдат командировани в Услугата са само за информационни и развлекателни цели и не е предназначена да замени или заместител каквато и да било професионална информация, свързана с финансови, медицински, правни, или други съвети. Дружеството не поема ангажименти или гаранции и изрично отхвърля всякаква отговорност по отношение на всяко лечение, действията или ефект върху всяко лице, което реши да последва информацията предлагана или предоставяна в рамките на или чрез Услугата. Ако имате конкретни притеснения или възникне ситуация, в която имате нужда от професионален съвет или медицинска помощ, трябва да се консултирате с подходящо обучен и квалифициран специалист.

  15.4. От време на време, Дружеството може да направи становища на трети страни, консултации, становища, оферти или да предостави информация от друга трета страна или съдържание, достъпно чрез Услугата. Цялото съдържание на трета страна е отговорност на съответните автори от него и не следва задължително да се разчита на нея. Такива автори на трети страни са единствено отговорни за такова съдържание.

  15.5. Дружеството не: гарантира точността, пълнотата или полезността на съдържанието на трети лица предоставено чрез Услугата, или да приеме, одобри или да поеме отговорност за точността и надеждността на всяко мнение, съвет или изявление, направено от всяка страна, която се показва в Услугата. При никакви обстоятелства Дружеството или неговите филиали ще да носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, произтичащи от разчитането на информацията или друго съдържание, публикувано в Услугата, или предавана от или до нейните потребители.

 
16. Линкове:

Услугата може да съдържа, и Услугата, или трети страни могат да предоставят реклами и промоции, предлагани от трети страни и връзки към други уеб сайтове или ресурси. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси, и не дава гаранции и не е отговорна за каквито и да било съдържание, информация, отчети, реклами, стоки или услуги, или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси. Вашата кореспонденция или делови отношения с или участие в промоции на третите лица, намиращи се в или чрез Услугата, включително плащане и доставка на стоки или услуги, свързани с тях, както и всички други условия, гаранции или представяния, свързани с подобни сделки, са единствено между Вас и тази трета страна. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството не може да бъде отговорно, пряко или непряко, за всяка щета или загуба, причинена или за такава, за която твърдите, че е причинена от или във връзка с използването на, или разчитането при всяко такова съдържание, информация, отчети , реклама, стоки или услуги, или други материали, достъпни на или през всяка такава интернет страница или ресурс.

 
17. Ограничение на отговорността:

В най-голяма степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Дружеството, неговите филиали, бизнес партньори, лицензодатели или доставчици на услуги няма да носят отговорност за Вас или трето лице или домашен любимец за каквито и да било преки, зависими, закономерни, примерни, случайни, специални или наказателни щети, включително, без ограничение, загуба на печалба, загуба на репутация, обезщетение за загуба, корупция или нарушения на данни и програми, прекъсвания на услуги и доставка на заместващи услуги, дори ако компанията е предупредена за възможността от такива щети. Независимо от противоречиви клаузи, съдържаща се тук, задължението на Дружеството пред Вас за каквато и да било причина, и независимо от формата на действието, по всяко време ще бъде ограничена до сумата, платена, ако има такива, от Вас на Дружеството за времето, когато имате активен акаунт в Услугата. Вие се съгласявате, че независимо от статута или закона за обратното, всеки иск или въз основа на иск, произтичащи от или свързани с използването на услугата или условията на това споразумение трябва да бъде подадена в срок от една година след такава претенция или свързана с използването на услугата, или те губят давност.

 
18. Арбитраж:

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Настоящото споразумение и всички спорове между вас и Компанията, се урежда от законите на Република България.

 
19. Известие:

Дружеството може да ви изпраща известия, включително такива, свързани с промени в настоящото споразумение, като ще се използват всички разумни средства, известни сега или в бъдеще, разработени, включително чрез електронна поща, обикновена поща, SMS, MMS, текстово съобщение или чрез публикации в Услугата. Тези известия не могат да бъдат получени, ако нарушите това споразумение, чрез достъп до Услугата по неразрешен начин. Вие се съгласявате, че се счита, че са получили всички и всички уведомления, които биха били доставени имали сте влезли служба в оторизиран начин.

 
20. Обезщетения от Вас:

Вие се съгласявате да обезщетите и да държите Дружеството, неговите дъщерни дружества и филиали, както и неговите, и техните служители, агенти и партньори невредими от всяка загуба, отговорност, претенция, или изискване, включително за разумни адвокатски такси, направени от трета страна поради или произтичащи от нарушаване или неспазване на това споразумение (включително всяко неизпълнение на Вашите декларации и гаранции, съдържаща се тук) , всички публикации или съдържание, които публикувате в Услугата, както и нарушение на закон или подзаконов нормативен акт от Ваша страна. Компанията си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, който е предмет на обезщетение от Ваша страна, като в този случай Вие напълно ще съдействате на Дружеството във връзка с тях.

 
21. Цялото споразумение; Други:

Настоящото споразумение, с Декларацията за поверителност и всички специфични насоки или правила, които са отделно, публикувани от конкретни услуги или оферти в Услугата, съдържат цялото споразумение между Вас и Дружеството по отношение на използването на Услугата. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е невалидна, останалата част от настоящото споразумение, продължава с пълна сила и ефект. Провалът на Дружеството да упражни което и да било правило или разпоредба от настоящото споразумение не представлява отказ от това правило или постановление. Вие се съгласявате, че онлайн акаунта и профила Ви на Вас и Вашето куче не се прехвърлят и всичките Ви права в профила Ви или съдържанието в него се прекратяват при смъртта Ви. Никаква агенция, съдружие, съвместно предприятие или заетост не е създадена в резултат на настоящото споразумение и не прави никакви изявления или не обвързва Дружеството по никакъв начин.

 
22. Изменение:

Настоящото споразумение подлежи на промяна от Дружеството по всяко време.